01.09.2011

Časopis Žir

Jedan od stalnih projekata POUVG-a je „Žir“ – zajednički list osnovnih škola Grada Velike Gorice te općina Pokupsko, Kravarsko i Orle. U njemu se objavljuju novinarski, literarni, likovni i enigmatski radovi učenika kojima prezentiraju svoje želje, razmišljanja i vlastito viđenje svijeta. U proljetnom izdanju redovito se predstavljaju najbolji osmi razredi iz svake pojedine škole.

List izlazi kontinuirano od 1991. godine dva puta godišnje, što govori o lijepoj tradiciji, i vrlo dobro je prihvaćen kod učenika. Tiska se u nakladi od 1000 primjeraka, a čita ga oko deset tisuća učenika, roditelja i nastavnika. Do sada su tiskana 62 broja.