KLAVIRSKI RECITAL VIRNE KLJAKOVIĆ

ČETVRTAK, 9. 3.
Dvorana Galženica
19,30 sati
KLAVIRSKI RECITAL VIRNE KLJAKOVIĆ

Na ovom klavirskom recitalu pijanistica će izvesti djela J. S. Bacha, C. Francka, B. Berse i F. Schuberta. Prvi dio sačinjavaju dvije transkripcije; Bachova Chaconna koja je originalno napisana za violinu, a transkripciju je napravio znameniti pijanist F. Busoni te drugo djelo, Preludij, fuga i varijacije C. Francka, napisano je u originalu za orgulje. Drugi dio koncerta sačinjen je od Bersine Melankolije – te Schubertove zadnje, monumentalne sonate u B-duru napisane svega nekoliko mjeseci prije kompozitorove smrti.