29.04.2016

Natječaj za radno mjesto na neodređeno

Dana 29. travnja 2016. godine u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavljen je natječaj Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica za radno mjesto VODITELJ(ICA) RAČUNOVODSTVENO-FINANCIJSKE SLUŽBE - na neodređeno puno radno vrijeme, uz sljedeće uvjete:

VSS ekonomskog smjera, radno iskustvo: 5 godina, znanje engleskog jezika (min. razina B1) i rada na računalu (Word, Excel, Internet)

Opis poslova: organiziranje i vođenje službe, izrada periodičnih obračuna i završnih računa te godišnjih planova i izvještaja, provjera ispravnosti financijskih dokumenata, provođenje financijskih odluka i dr. poslovi.

Uz molbu je potrebno priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi, domovnicu, potvrdu o radnom stažu (HZMO), potvrdu o nekažnjavanju - tražena dokumentacija može biti u neovjerenoj kopiji.

Prijavu na natječaj dostaviti poštom ili osobno na adresu: Pučko otvoreno učilište Velika Gorica, 10410 Velika Gorica, Zagrebačka 37, zaključno do 6. svibnja 2016.

Kontakt telefon tajništva Učilišta: 01-6259-801