Javna nabava

Sukladno zakonskoj obvezi Pučko otvoreno učilište Velika Gorica objavljuje Plan javne nabave koji se može preuzeti na dolje navedenom linku.


PLAN JAVNE NABAVE ZA 2017. GODINU (.pdf)
PLAN JAVNE NABAVE ZA 2016. GODINU (.pdf)

Popis gospodarskih subjekata s kojima POUVG ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi