03.09.2012

Natječaj za zakup poslovnog prostora

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
ZAGREBAČKA 37, VELIKA GORICA

Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica sukladno Čl.24 St.2. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica raspisuje:

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA
Predmet zakupa je: 
-poslovni prostor koji se nalazi u podrumu zgrade Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, Zagrebačka 37, Velika Gorica
- navedeni poslovni prostor sastoji se od:
multifunkcionalne dvorane površine 230,20 m2
male pozornice površine 15,20 m2
sanitarija površine 3,40 m2
spremišta 10,10 m2
muzičkog pulta površine 4,50 m2
priručne kuhinje površine 13,00 m2
točionika površine 16,70 m2

Zakupnik ima pravo korištenja garderobe, stubišta, ženskih i muških sanitarija, koja se nalazi u pretprostoru  poslovnog prostora te spremišta u podrumu zgrade, a za potrebe obavljanja registrirane djelatnosti.

Natjecati se mogu sve pravne i fizičke osobe iz Republike Hrvatske koje u roku od petnaest dana od objave natječaja dostave svoju ponudu na adresu: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA, Zagrebačka 37, 10410 Velika Gorica, s naznakom „PONUDA NA NATJEČAJ – NE OTVARAJ“.

Početna zakupnina je 12.000,00 kuna  mjesečno u koju su uključeni  troškovi grijanja, potrošene električne energije i vode, te drugi komunalni troškovi. U navedenu cijenu nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Sadržaj ponude:
- Za fizičke osobe (obrtnike) ime i prezime, mjesto stanovanja, matični broj i dokaz o hrvatskom državljanstvu,
- kopiju obrtnice
- Podatke o bonitetu obrta (obrazac BON-2, ne stariji od 15 dana), odnosno dokaz o uspješnosti poslovanja obrta za 2011. godinu
- Potvrda porezne uprave o stanju poreznog duga (ne stariji od 30 dana)
- Iznos mjesečne zakupnine
- Za pravne osobe izvadak iz sudskog registra (ne stariji od 6 mjeseci)
- Podatke o bonitetu tvrtke (obrazac BON-1 i BON-2 ne stariji od 15 dana) 
- Potvrda porezne uprave o stanju poreznog duga (ne stariji od 30 dana)
- Iznos mjesečne zakupnine

Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju na vrijeme od 5 godina.

Zakupoprimac je dužan dostaviti prijedlog programskog sadržaja koji će se odvijati u navedenom prostoru. Zakupodavac zadržava pravo korištenja prostora za vlastite potrebe u terminima i po dogovoru sa zakupoprimcem. Sva prava i obveze između Zakupodavca i zakupoprimca bit će regulirane ugovorom.

Izbor najpovoljnije ponude izvršit će Upravno vijeće Ustanove. Upravno vijeće zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu od prispjelih, bez obrazloženja.

Natječaj je objavljen 31. kolovoza u tiskovini 24 sata te od tada teče rok od 15 dana za dostavu dokumentacije.

Nepotpune ponude, kao i ponude pristigle izvan navedenog roka neće se razmatrati. Dodatne informacije o prostoru mogu se dobiti na telefon 01/6259-800.