Obrazovanje

Neverificirani programi
ZA ODRASLE POLAZNIKE Konverzacijski tečaj Organiziramo konverzacijski tečaj engleskog, njemačkog, talijanskog, francuskog, španjolskog i ruskog jezika. Rad se odvija u malim grupama od 4 do 6 polaznika kako bi svi polaznici dobili priliku razgovarati ...
Neverificirani programi
ZA ODRASLE POLAZNIKE Individualni tečajevi Naglasak je na individualnom radu s polaznikom. Nastava se odvija „jedan na jedan“. Ovaj tečaj je prilagođen jedinstvenim potrebama polaznika. Ovisno o stupnju znanja i zahtjevima polaznika tečaj može biti v ...
Neverificirani programi
ZA ODRASLE POLAZNIKE Tečaj stranog jezika Polaznici tečajeva neverificiranog jezika, kao i polaznici verificiranog jezika koji žele dobro savladati jezik, ali im upis nivoa znanja jezika u e-radnu knjižicu nije prioritet, mogu upisati neverificirani ...
Neverificirani programi
ZA DJECU I MLADE Igraonica na stranom jeziku za djecu Program obuhvaća učenje stranog jezika kroz igru i kreativno stvaralaštvo samih polaznika. Polaznici kroz igru i pjesmu uče brojeve, abecedu, boje, upoznaju svoje tijelo i svijet oko sebe. Obilje ...
Neverificirani programi
ZA DJECU I MLADE Tečajevi engleskog i njemačkog jezika za djecu predškolske dobi Program obuhvaća učenje stranog jezika kroz igru i kreativno stvaralaštvo samih polaznika. Polaznici kroz igru i pjesmu uče brojeve, abecedu, boje, upoznaju svoje tijelo ...
Neverificirani programi
ZA DJECU I MLADE Tečajevi stranog jezika – pripremni, đački, omladinski Pripremne grupe Učenici prvog razreda osnovne škole upisuju Pripremni stupanj jezika. Pripremni se stupanj upisuje u lipnju ili u rujnu za nadolazeću školsku godinu. Trajanje stu ...
Verificirani programi
Ispit o znanju stranog jezika (A1, A2, B1, B2) Ispiti su namijenjeni kandidatima koji žele dobiti svjedodžbu s pravom upisa u e-radnu knjižicu. Sukladno standardima Vijeća Europe i odobrenju Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta (Klasa UP/I-602- ...
Verificirani programi
Intenzivni tečajevi Sukladno standardima Vijeća Europe i odobrenju Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta (Klasa: UP/I-602-07/11-03/00069 UR.BROJ: 533-09-11-004) od 19. ožujka 2011., polaznici mogu upisati intenzivni tečaj engleskog, njemačkog, f ...
Verificirani programi
Verificirani tečajevi – upis u e-radnu knjižicu Tečajevi obuhvaćaju učenje engleskog, njemačkog, talijanskog, španjolskog i francuskog jezika. Podijeljeni su u module i svaki modul traje 70 školskih sati, odnosno jedan školski semestar. A1 pripremni ...
Radionice
RADIONICE 1. TEČAJ GITARE Tečaj gitare traje 60 sati (1x 2 sata tjedno). Cijena tečaja iznosi 1.600,00 kn. 2. OSNOVNI TEČAJ KROJENJA I ŠIVANJA Tečaj traje 60 sati. Cijena tečaja iznosi 1.200,00 kn. 3. NAPREDNI TEČAJ KROJENJA I ŠIVANJA Tečaj tra ...