Obrazovanje

Programi usavršavanja
PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA-verificirani od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa 1. PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA RUKOVATELJA/ICE VILIČAROM Program traje 120 sati, od toga 40 sati teorijske nastave i 80 sati praktičnog rada. Cijena programa: ...
Strani jezici
Raspored nastave za strane jezike u ljetnom semestru za školsku godinu 2016./2017. možete preuzeti OVDJE. Ispisnicu možete preuzeti OVDJE. Tečajevi stranih jezika prilagođeni su uzrastu, znanju i potrebama polaznika, a nastava je organizirana u predš ...