Verificirani programi

Verificirani tečajevi – upis u e-radnu knjižicu

Tečajevi obuhvaćaju učenje engleskog, njemačkog, talijanskog, španjolskog i francuskog jezika.
Podijeljeni su u module i svaki modul traje 70 školskih sati, odnosno jedan školski semestar.
A1 pripremni stupanj – 140 sati (podijeljen u dva modula od po 70 sati)
A2 temeljni stupanj – 140 sati (podijeljen u dva modula od po 70 sati)
B1 prijelazni stupanj – 280 sati (podijeljen u četiri modula od po 70 sati)
B2 samostalni stupanj – 140 sati (podijeljen u dva modula od po 70 sati)

Dinamika: 2 puta tjedno x 2 školska sata
CJENIK