Verificirani programi

Ispit o znanju stranog jezika (A1, A2, B1, B2)

Ispiti su namijenjeni kandidatima koji žele dobiti svjedodžbu s pravom upisa u e-radnu knjižicu.
Sukladno standardima Vijeća Europe i odobrenju Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta (Klasa UP/I-602-07/11-03/00069 UR.BROJ: 533-09-11-004) od 19. ožujka 2011., ispiti se održavaju na 4 razine znanja: A1, A2, B1, B2 iz engleskog, njemačkog, talijanskog, francuskog ili španjolskog jezika.
Od kandidata se očekuje da ima potrebno predznanje za stupanj koji želi polagati.

Ispit traje tri školska sata i sastoji se od pismenog i usmenog dijela.

Pismeni dio obuhvaća tri testa:
1. Integrirani test gramatičkih struktura i čitanja
2. Test pisanja (zadani format ovisno o stupnju koji se polaže)
3. Test slušanja (dva autentična teksta te pripadajući zadaci)

Usmeni dio obuhvaća tri dijela:
1. Kratki intervju s kandidatom
2. Test govorne produkcije (izlaganje na zadanu temu)
3. Test govorne interakcije (razgovor i polemika s ispitivačem na zadanu temu)

Po završenom ispitu kandidatu se u roku od tri dana izdaje svjedodžba.

Postupak prijave: prijavnicom kod voditelja odjela za obrazovanje, najkasnije 15 dana prije pristupanja ispitu.

Cijena: 1.000,00 kuna