Neverificirani programi

ZA DJECU I MLADE
Tečajevi stranog jezika pripremni, đački, omladinski


Pripremne grupe

Učenici prvog razreda osnovne škole upisuju Pripremni stupanj jezika.
Pripremni se stupanj upisuje u lipnju ili u rujnu za nadolazeću školsku godinu.
Trajanje stupnja: 60 sati nastave
Dinamika: 2 puta tjedno x 1 školski sat


Đački stupnjevi:  Đački 1 do Đački 6


Đački se stupnjevi upisuju u lipnju ili rujnu za nadolazeću školsku godinu.
Trajanje stupnja: 70 školskih sati
Dinamika: 2 puta tjedno x 1 školski sat


Omladinski stupnjevi: Omladinski 1 do Omladinski 4

Omladinski stupnjevi (Omladinski 1 – 4) namijenjeni su polaznicima koji su završili Đački 6.
Namijenjeni su djeci koja od prvog razreda osnovne škole uče strani jezik na tečajevima.
Po završetku Omladinskog 4 polaznici stječu znanje odabranog jezika na razini B2, što odgovara višoj razini engleskog jezika na Državnoj maturi.

Omladinski se stupnjevi upisuju u lipnju ili rujnu za nadolazeću školsku godinu.
Trajanje stupnja: 70 školskih sati
Dinamika: 2 puta tjedno x 1 školski sat


CJENIK

Za učenike koji već uče odabrani jezik u školi i žele upisati neki od stupnjeva, organizirano je kratko besplatno testiranje, uz prethodnu najavu i rezervaciju termina na broj telefona 01/6259-806.