Neverificirani programi

ZA ODRASLE POLAZNIKE

Tečaj stranog jezika


Polaznici tečajeva neverificiranog jezika, kao i polaznici verificiranog jezika koji žele dobro savladati jezik, ali im upis nivoa znanja jezika u e-radnu knjižicu nije prioritet, mogu upisati neverificirani tečaj jezika za odrasle polaznike i to tečajeve: engleskog, njemačkog, talijanskog, francuskog, španjolskog, ruskog, turskog, kineskog, švedskog, portugalskog, češkog, mađarskog, ukrajinskog, bugarskog i makedonskog jezika.
Polaznicima koji upišu neverificirani tečaj, nakon odslušanih 70 sati nastave, nudimo mogućnost stjecanja verificirane svjedodžbe odabranog jezika.  

Trajanje stupnja: 50 – 70 sati, ovisno o veličini grupe i željama polaznika
Dinamika: 2 puta tjedno x 2 školska sata (jedan semestar)
Cijena: 2.200,00 kuna