Neverificirani programi

ZA ODRASLE POLAZNIKE
Konverzacijski tečaj


Organiziramo konverzacijski tečaj engleskog, njemačkog, talijanskog, francuskog, španjolskog i ruskog jezika.
Rad se odvija u malim grupama od 4 do 6 polaznika kako bi svi polaznici dobili priliku razgovarati na stranom jeziku. Nastava se prilagođava specifičnim potrebama polaznika. Polaznici u dogovoru s profesorom određuju nastavni plan i program. Uz razgovor o aktualnim temama polaznici mogu usavršiti svoje znanje pisanja dopisa, izrade i izlaganja prezentacija na zadanu temu, uvježbati dramu ili snimiti film.
Uvjet za upis u konverzacijski stupanj jezika je znanje jezika na razini B1 ili više. Prilikom upisa potrebno je donijeti diplomu koja dokazuje stečenu razinu znanja (ne stariju od dvije godine) ili zakazati termin testiranja gdje će se u razgovoru s kandidatom utvrditi razina poznavanja jezika.

Trajanje: 60 školskih sati
Dinamika: 2 puta tjedno x 2 školska sata (jedan semestar)
Cijena: 2.400,00 kuna