Neverificirani programi

ZA ODRASLE POLAZNIKE
Tečaj njemačkog jezika za njegovatelje i medicinsko osoblje


Program je namijenjen osobama koje žele usavršiti svoje znanje njemačkog jezika za potrebe rada u medicinskim ustanovama i ustanovama koje brinu o starijim i nemoćnim osobama.
Uvjet za upis na ovaj tečaj je znanje jezika na razini A2 ili više.
Prilikom upisa potrebno je donijeti diplomu koja dokazuje stečenu razinu znanja (ne stariju od dvije godine) ili zakazati termin testiranja gdje će se u razgovoru s kandidatom utvrditi razina poznavanja jezika.

Trajanje: 60 školskih sati
Dinamika: 2 puta tjedno x 2 školska sata (jedan semestar)
Cijena: 2.200,00 kuna