11.01.2017

ROBOTIKA - ARDUINO RADIONICE

Arduino radionice namijenjene su uzrastu od 6 do 16 godina, moguće su i za stariji uzrast sa prilagodbom zadataka. Ovisno o dobi učenika, radi se različita težina primjera i  zadataka. Radionice sadrže osnove elektronike, automatike i robotike uz primjenu i programiranje na računalu. Ovisno o dobi uzrasta koristi se programiranje u ArduBlock ili pojednostavljenoj verziji C programa. Svaka radionica traje dva školska sata (blok sat), gdje se prvi sat savladavaju osnove robotike i elektronike, a drugi se sat isti zadatak programira te pokazuje njegova primjena.

 Svi zadaci se odnose na stvari koje koristimo u svakidašnjem životu (princip rada semafora, trčeće svjetlo, igranje sa bojama i senzorima…).
 Rad je koncipiran za 30 sati nastave.

Voditeljica radionica : Kristina Panidžić, prof.

Sadržaj radionica

1.    Rad sa led diodama- blinkanje, trčeće svjetlo, semafori
2.    RGB diode- igra sa bojama i semaforima
3.    Segmentni ekrani – izrada elektroničke kockice za Čovječe ne ljuti se
4.    Tipkala i sklopke
5.    Ručno upravljanje jačinom svjetlosti i boja
6.    Zvuk – generiranje zvuka i električni klavir
7.    Serijska komunikacija sa računalom
8.    Potenciometri
9.    Fotootpornici
10.    Projekti

Cijena programa za 30 sati nastave je 855,00 kn, plativo u 5 rata.

Za sve dodatne informacije upite šaljite na e-mail: obrazovanje@pouvg.hr ili nazovite 6259 806 ili 098/316-419.

ROBOTIKA radionica.jpg