30.01.2017

NOVO! ROBOTIKA - mBot

ROBOTIKA – mBot

Rad s mBot edukacijskim setom omogućuje usvajanje osnova elektronike, robotike i programiranja uporabom računala. Radionice su namijenjene uzrastu od 6 do 16 godina uz prilagodbu težine zadataka s obzirom na dob dijeteta. Programiranje se vrši Scratch 2.0 programom. Svaka radionica traje dva školska sata (blok sat) gdje se na prvom satu usvajaju osnove programiranja, a na sljedećem primjena istog na konkretnom zadatku.

Radionica je koncipirana za 30 sati.

Voditelj radionice: prof. Kristina Panižić
Sadržaj radionica:

1. Kretanje robota
2. Tipkalo i zvuk
3. Rgb diode
4. Senzor za praćenje crte
5. Ultrazvučni senzor
6. Projekti

Cijena programa za 30 sati nastave je 855,00 kn, plativo u 5 rata.

Za sve dodatne informacije upite šaljite na e-mail: obrazovanje@pouvg.hr ili nazovite 6259 806 ili 098/316-419.