09.05.2017

Izobrazba o sigurnom rukovanju pesticidima


OSNOVNE INFORMACIJE O MODULIMA EDUKACIJE

1. Modul za profesionalne korisnike (osnovna i dopunska kategorija)

U ovaj modul spadaju:

OPG i drugi poljoprivrednici (potkategorije: ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo i ukrasno bilje),
TVRTKE koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom,((d.d., d.o.o., zadruge) (potkategorije: ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo i ukrasno bilje)),
PRAVNE I FIZIČKE osobe koje održavaju javne površine (parkovi, okućnice, sportski tereni, ceste, pruge i druge javne površine) potkategorije: komunalne tvrtke i druge pravne i fizičke osobe)
PROFESIONALNI KORISNICI za profesionalnu primjenu potkategorija DDD mjere.

2. Modul za distributere (osnovna i dopunska kategorija)

U ovaj modul spadaju:
Kategorija uvoznici, dobavljači, trgovci na veliko i malo, prodavači (potkategorije: uvoznici i dobavljači, vlasnici rješenja o registraciji i zastupnici, trgovci na veliko i malo, prodavači, prodavači i djelatnici u nabavi)

3. Modul za savjetnike (osnovna i dopunska kategorija)

U ovaj modul spadaju:
Kategorija: savjetnici u tvrtkama, javni i privatni savjetnici, savjetnici u prodaji (potkategorije: javni i privatni savjetnici, tehnolozi u proizvodnji i savjetnici u prodaji).
Uvjeti za pohađanje edukacije:
• za profesionalne korisnike: - navršenih 18 godina života i završeno minimalno osnovno obrazovanje,
• za distributere i odgovorne osobe u tvrtci: - navršenih 18 godina života i završeno minimalno četverogodišnje srednje obrazovanje, odnosno visoko obrazovanje - u skladu s odredbama Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida.
Potrebna upisna dokumentacija:
• rodni list,
• osobna iskaznica,
• svjedodžba o prethodno završenom obrazovanju.

CIJENA TEČAJA s uključenim PDV-om:

1. Modul za profesionalne korisnike (osnovna i dopunska kategorija)
Cijena po polazniku za 15 sati je 380,00 kn
U cijenu su uključene slijedeće naknade:
a) naknada za provedbu osnovne izobrazbe = 300,00 kn
a) naknada za provedbu ispita = 50,00 kn
c) naknada za izdavanje identifikacijske iskaznice = 30,00 kn
2. Modul za distributere (osnovna i dopunska kategorija)
Cijena po polazniku za 15 sati je 500,00 kn
3. Modul za savjetnike (osnovna i dopunska kategorija)
Cijena po polazniku za 15 sati  600,00 kn

TROŠAK POLAGANJA ISPITA za sve module polaznika je isti za sve polaznike u Republici Hrvatskoj i iznosi: 50,00 HRK. Iznos je propisan je Pravilnikom o visini naknada i načinu raspodjele sredstava u postupku registracije sredstava za zaštitu bilja, ocjene aktivne tvari i izdavanja dozvola za sredstva za zaštitu bilja (NN 38/2013)

Prijavnica za izobrazbu http://www.mps.hr/default.aspx?ID=14120