LEONARDO DA VINCI – SEDAM ŽIVOTNIH PRINCIPA

UTORAK, 28. 2.
Vijećnica Učilišta
19 sati

LEONARDO DA VINCI – SEDAM ŽIVOTNIH PRINCIPA
predavanje
predavač: Mirna Peršić, KU „Nova akropola“

Svi smo obdareni neograničenim potencijalom za učenje. U svakome od nas spavaju neslućene mogućnosti. Slijedeći primjer najvećeg genija svih vremena, Leonarda da Vincija, upoznat ćemo kako probuditi naše skrivene potencijale i pobijediti vlastita ograničenja. Iz Leonardovih zabilješki vidljivo je da je postavio temeljne životne principe koji su mu služili kao orijentiri prema najdubljim spoznajama. Da Vincijevi principi otkrivaju nam ne samo način života i djelovanja velikana renesanse, već nam, zbog svoje univerzalnosti i primjenjivosti, otvaraju put prema vlastitoj kreativnosti i  novom pogledu na svijet.