PREDSTAVLJANJE 65. BROJA LISTA „ŽIR“

SRIJEDA, 31. 5.
12 sati
PREDSTAVLJANJE 65. BROJA LISTA „ŽIR“

„Žir“ je list učenika osnovnih škola Grad Velike Gorice te općina Kravarsko, Pokupsko i Orle. Novi broj na 40 stranica donosi mnoštvo literarnih, likovnih, novinarskih, enigmatskih,  fotografskih, kompjutorskih i drugih radova, predstavlja najbolje osme razrede iz svake škole, a ni ovoga puta neće izostati poster osobe po izboru samih učenika.