PREDSTAVLJANJE MONOGRAFIJE „20 GODINA RADA“

PETAK, 9. 6.
vijećnica POUVG
19 sati

PREDSTAVLJANJE MONOGRAFIJE „20 GODINA RADA“
organizator: Turopoljske mažoretkinje