RECITAL POEZIJE ČLANOVA UDRUGE „SPARK“

SUBOTA, 30. 05.
Dvorana Galženica
20 sati

RECITAL POEZIJE ČLANOVA UDRUGE „SPARK“
organizator: Udruga „Spark“