Tečaj digitalne fotografije

Organiziramo tečaj DIGITALNE FOTOGRAFIJE u trajanju od 30 školskih sati.  Nastava će se održavati srijedom i petkom od 18 do 21 sat u učionici POUVG, Zagrebačka 37. Cijena tečaja iznosi 1200 kn. Prijave za tečaj su na pultu Učilišta u Zagrebačkoj 37. Tečaj je predviđen za osobe starije od 15 god. Početak tečaja je po popunjenju grupe. Voditelj: Antun Cerovečki.

Informacije na tel. 6259 800 ili na 098 316 419.

1. KAKO VIDE KAMERA I LJUDSKI MOZAK
- Način rada kamere
- Kako funkcionira mozak

2. POSTAVKE NA APARATU I NJIHOVO ZNAČENJE
- histogram i ekspozicija
- balans bijele boje

3. PREVIZUALIZACIJA

4. KOMPOZICIJA
- ravnoteža unutar okvira
- linije, teksture, ritam
- perspektiva i dubinska oštrina

5. SVJETLO
- kvaliteta svjetla
- prepoznavanje kvalitetnog svjetla

6. O FILTERIMA
- vrste filtera
- kada koristiti filtere

7. RAD NA TERENU
- problemi i rjšenja

8. SNIMANJE NA TERENU

9. FOTOGRAFSKI "WORKFLOW"
- radnje prije snimanja
- prebacivanje podatakla
- arhiviranje i kategoriziranje

10. EVAULACIJA I OBRADA FOTOGRAFIJA

11. RAD NA SEBI