01.10.2011

Vipassana

 Koreografija i izvedba: Maja Drobac;
 oblikovanje svjetla: Marko Bolković;
 fotografija: Srikanth Kolari.

VIPASSANA na sanskritu znači vidjeti stvari kakvima one uistinu jesu. Radi se o solu. Ovaj put sam odlučila preuzeti stvar u svoje ruke pa da i s time završim... možda kažem zbogom Hrvatskoj, možda plesu... možda sebi kakvom se znam... ne znam... Možda će i oni koji ga gledaju shvatiti da ne znaju.