Pučko otvoreno učilište
Velika Gorica

ROBOTIKA: ARDUINO RADIONICE - PRIJAVE U TIJEKU

ROBOTIKA: ARDUINO RADIONICE - PRIJAVE U TIJEKU

ROBOTIKA: ARDUINO RADIONICE - PRIJAVE U TIJEKU

uzrast (6 - 16 g.)

Arduino radionice organiziraju se kao početne, odnosno napredne grupe, ovisno o predznanju polaznika/ica. Ovisno o tome, radi se različita težina zadataka. Radionice sadrže osnove elektronike, automatike i robotike uz primjenu i programiranje na računalu. Uključuju programiranje microbitova i upotrebu microkontrolera.

Ovisno o uzrastu polaznika/ica koristi se i programiranje u ArduBlock ili pojednostavljenoj verziji C programa. Svaka radionica traje dva školska sata (blok sat), pri čemu se prvi sat savladavaju osnove robotike i elektronike, a drugi sat se isti zadatak programira te se pokazuje njegova primjena. 

Svi zadaci su vezani za stvari koje koristimo u svakidašnjem životu (princip rada semafora, trčeće svjetlo, igranje sa bojama i senzorima…). 

UPISI: od 2. 3. do 13. 3. 2020. u početni i napredni ciklus (svaki radni dan od 8:00 do 16:00 h, Odjel za obrazovanje, II. kat)

Trajanje jedne radionice: 90 min
Održavanje
: petkom u 18:30 i u 20:00 h
Učionica: 224, II. kat, Zagrebačka 37
Ukupno trajanje ciklusa: 30 školskih sati

Cijena ciklusa: 885,00 kn, plativo u 4 rate

Info i prijave: 01 6259 806, 098 316 419, obrazovanje@pouvg.hr

(obavezna uplata radionica najkasnije dan prije početka nastave)

PROGRAM RADIONICA:

1. razina (Microbit i M-bot):
a. upoznavanje s opremom koja će se koristiti (Microbit)
b. osnove pisanja jednostavnih programa za Microbit

 • ispis svjetlećim diodama
 • Microbit i zvuk
 • bežična komunikacija između više Microbit-a

c. Upoznavanje s opremom (M-bot)
d. osnove pisanja jednostavnih programa za M-bot

 • kontrola svjetlećih dioda na M-botu
 • upravljanje M-bot-om
 • M-bot i ultrazvučni senzor
 • Izbjegavanje prepreke
 • Obilaženje prepreke
 • Praćenje crne crte
 • praćenje crte i obilazak prepreke


2. razina (Microbit i M-bot)

a. ponavljanje prethodno naučenog
b. upravljanje elektromotorima pomoću Microbit-a
c. bežična komunikacija Microbit-om – upravljanje raznim uređajima
d. kontrola Microbita pomoću mobilnog telefona
e. M-bot

 • izrada zahtjevnijih programa za upravljanje M-bot-om
 • međusobni suodnos više M-bot-a
 • pripreme za nastupe na natjecanjima


3. razina (Mikrokontroleri, Arduino):
a. upoznavanje s pojmom i ulogom mikrokontrolera
b. upoznavanje sa programskim sučeljem Visualino i Arduino
c. izrada jednostavnih programa za upravljanje svjetlećim diodama pomoću tipkala
d. kontrola elektromotora
e. senzori (ultrazvučni, infracrveni, senzor vlage, topline)
f. izrada elektroničkog modula za vježbe programiranja Arduino sučelja

 • vježbe lemljenja
 • lemljenje elektroničkih elemenata na tiskanu pločicu
 • programiranje izrađenog sklopa

 

 

NASTAVNI SADRŽAJ ZA POČETNI CIKLUS
1. Rad sa led diodama- blinkanje, trčeće svjetlo, semafori
2. RGB diode- igra sa bojama i semaforima
3. Segmentni ekrani – izrada elektroničke kockice za Čovječe ne ljuti se
4. Tipkala i sklopke
5. Ručno upravljanje jačinom svjetlosti i boja
6. Zvuk – generiranje zvuka i električni klavir
7. Serijska komunikacija sa računalom
8. Potenciometri
9. Fotootpornici
10. Projekti

 

 

NASTAVNI SADRŽAJ ZA NAPREDNI CIKLUS
1. Adrijin križ, RGB diode, fotototpornici ponavljanje
2. Sedam segmentni ekrani
3. Eeprom memorija
4. Dvosmjerna serijska komunikacija
5. Motori
6. Senzori
7. Projektni zadaci

 

Izdvojeno

UPISI NA TEČAJEVE STRANIH JEZIKA (24. 8. - 11. 9.)

UPISI NA TEČAJEVE STRANIH JEZIKA (24. 8. - 11. 9.)

24.08.2020.

Od 24. 8. do 11. 9. 2020., svakog radnog dana 9:00 – 19:00, u Odjelu za obrazovanje, II. kat, Zagrebačka 37, traju upisi...

više