Pučko otvoreno učilište
Velika Gorica

ROBOTIKA: ARDUINO RADIONICE - PRIJAVE U TIJEKU

ROBOTIKA: ARDUINO RADIONICE - PRIJAVE U TIJEKU

ROBOTIKA: ARDUINO RADIONICE - PRIJAVE U TIJEKU

uzrast (7 - 15 g.)

Arduino radionice organiziraju se kao početne, odnosno napredne grupe, ovisno o predznanju polaznika/ica. Ovisno o tome, radi se različita težina zadataka. Radionice sadrže osnove elektronike, automatike i robotike uz primjenu i programiranje na računalu. Uključuju programiranje microbitova i upotrebu microkontrolera.

Ovisno o uzrastu polaznika/ica koristi se i programiranje u ArduBlock ili pojednostavljenoj verziji C programa. Svaka radionica traje dva školska sata (blok sat), pri čemu se prvi sat savladavaju osnove robotike i elektronike, a drugi sat se isti zadatak programira te se pokazuje njegova primjena. 

Svi zadaci su vezani za stvari koje koristimo u svakidašnjem životu (princip rada semafora, trčeće svjetlo, igranje sa bojama i senzorima…). 

Uvodna radionica održat će se 6. studenog 2020., u 19:30 sati.
Termini radionica dogovorit će se naknadno u dogovoru s polaznicima.

Voditelj radionica: Kristina Panižić, mag. ing. graph. techn.
Trajanje jedne radionice: 90 min
Učionica: 224, II. kat, Zagrebačka 37
Ukupno trajanje ciklusa: 30 školskih sati

Cijena jedne radionice: 80,00 kn

Info i prijave: 01 6259 806, 098 316 419, obrazovanje@pouvg.hr (svaki radni dan od 8:00 do 16:00 h, Odjel za obrazovanje, II. kat)

(obavezna uplata radionica najkasnije dan prije početka nastave)

PROGRAM RADIONICA:

Početnici

 • Upoznavanje s radom micro:bita
 • Radioveze i upravljanje micro:bitom na daljinu
 • LED diode, rasvjeta, semafori
 • Zvuk – generiranje zvuka
 • Tipkala
 • Potenciometri
 • Fotootpornici
 • Projekti
 • Senzori
 • Programiranje igara

Napredni

 • Ponavljanje
 • Potenciometri i fotootpornici
 • Senzori
 • Programiranje igara
 • Segmentna svjetla
 • Projekti


 

NASTAVNI SADRŽAJ ZA POČETNI CIKLUS
1. Rad s led diodama - blinkanje, trčeće svjetlo, semafori
2. RGB diode - igra sa bojama i semaforima
3. Segmentni ekrani – izrada elektroničke kockice za "Čovječe, ne ljuti se"
4. Tipkala i sklopke
5. Ručno upravljanje jačinom svjetlosti i boja
6. Zvuk – generiranje zvuka i električni klavir
7. Serijska komunikacija s računalom
8. Potenciometri
9. Fotootpornici
10. Projekti

 

 

NASTAVNI SADRŽAJ ZA NAPREDNI CIKLUS
1. Andrijin križ, RGB diode, fotootpornici ponavljanje
2. Sedam segmentni ekrani
3. Eeprom memorija
4. Dvosmjerna serijska komunikacija
5. Motori
6. Senzori
7. Projektni zadaci

 

Program

LUDI LABOS

LUDI LABOS

17.04.2021.

LUDI LABOS namijenjeno dječjem uzrastu 6+ Trajanje jedne radionice: 50 min Održavanje: subotom u 12:00 h Učionica:...

više

LOVCI NA DINOSAURE

LOVCI NA DINOSAURE

17.04.2021.

LOVCI NA DINOSAUREnamijenjeno dječjem uzrastu 6+ Trajanje jedne radionice: 50 min Održavanje: subotom u 11:00 h Uči...

više

TIGIONICE: EKOLOŠKE RADIONICE

TIGIONICE: EKOLOŠKE RADIONICE

17.04.2021.

TIGIONICE: EKOLOŠKE RADIONICEnamijenjeno dječjem uzrastu 6+ Trajanje jedne radionice: 50 min Održavanje: subotom u 1...

više

JURJEVSKA RADIONICA ZA DJECU – ŠKOLA CRTANJA

JURJEVSKA RADIONICA ZA DJECU – ŠKOLA CRTANJA

24.04.2021.

Učionica 222 (POUVG) JURJEVSKA RADIONICA ZA DJECU – ŠKOLA CRTANJA Besplatna likovna radionica POVODOM DANA PUČKOG OTVO...

više