Pučko otvoreno učilište
Velika Gorica

ROBOTIKA: ARDUINO RADIONICE - PRIJAVE U TIJEKU

ROBOTIKA: ARDUINO RADIONICE - PRIJAVE U TIJEKU

ROBOTIKA: ARDUINO RADIONICE - PRIJAVE U TIJEKU

uzrast (6 - 16 g.)

Arduino radionice organiziraju se kao početne, odnosno napredne grupe, ovisno o predznanju polaznika/ica. Ovisno o tome, radi se različita težina zadataka. Radionice sadrže osnove elektronike, automatike i robotike uz primjenu i programiranje na računalu. Uključuju programiranje microbitova i upotrebu microkontrolera.

Ovisno o uzrastu polaznika/ica koristi se i programiranje u ArduBlock ili pojednostavljenoj verziji C programa. Svaka radionica traje dva školska sata (blok sat), pri čemu se prvi sat savladavaju osnove robotike i elektronike, a drugi sat se isti zadatak programira te se pokazuje njegova primjena. 

Svi zadaci su vezani za stvari koje koristimo u svakidašnjem životu (princip rada semafora, trčeće svjetlo, igranje sa bojama i senzorima…). 

UPISI: svaki radni dan od 8:00 do 16:00 h, Odjel za obrazovanje, II. kat

Početak nastave: 18. 10. 2019.
Održavanje: petkom u 18:30 i u 20:00 h
Trajanje jedne radionice: 90 min
Učionica: 224, II. kat, Zagrebačka 37
Ukupno trajanje ciklusa: 30 školskih sati

Cijena ciklusa: 885,00 kn, plativo u 4 rate

Kontakt: 01 6259 806, 098 316 419, obrazovanje@pouvg.hr

(obavezna uplata radionica najkasnije dan prije početka nastave)

 

PROGRAM RADIONICA:

1. razina (Microbit i M-bot):
a. upoznavanje s opremom koja će se koristiti (Microbit)
b. osnove pisanja jednostavnih programa za Microbit

 • ispis svjetlećim diodama
 • Microbit i zvuk
 • bežična komunikacija između više Microbit-a

c. Upoznavanje s opremom (M-bot)
d. osnove pisanja jednostavnih programa za M-bot

 • kontrola svjetlećih dioda na M-botu
 • upravljanje M-bot-om
 • M-bot i ultrazvučni senzor
 • Izbjegavanje prepreke
 • Obilaženje prepreke
 • Praćenje crne crte
 • praćenje crte i obilazak prepreke


2. razina (Microbit i M-bot)

a. ponavljanje prethodno naučenog
b. upravljanje elektromotorima pomoću Microbit-a
c. bežična komunikacija Microbit-om – upravljanje raznim uređajima
d. kontrola Microbita pomoću mobilnog telefona
e. M-bot

 • izrada zahtjevnijih programa za upravljanje M-bot-om
 • međusobni suodnos više M-bot-a
 • pripreme za nastupe na natjecanjima


3. razina (Mikrokontroleri, Arduino):
a. upoznavanje s pojmom i ulogom mikrokontrolera
b. upoznavanje sa programskim sučeljem Visualino i Arduino
c. izrada jednostavnih programa za upravljanje svjetlećim diodama pomoću tipkala
d. kontrola elektromotora
e. senzori (ultrazvučni, infracrveni, senzor vlage, topline)
f. izrada elektroničkog modula za vježbe programiranja Arduino sučelja

 • vježbe lemljenja
 • lemljenje elektroničkih elemenata na tiskanu pločicu
 • programiranje izrađenog sklopa

 

Izdvojeno

LUDI LABOS

LUDI LABOS

danas

LUDI LABOS namijenjeno dječjem uzrastu 6+ Ludi labos je program edukativnih radionica za popularizaciju prirodnih znanos...

više

LOVCI NA DINOSAURE

LOVCI NA DINOSAURE

danas

LOVCI NA DINOSAUREnamijenjeno dječjem uzrastu 6+ Lovci na dinosaure je radionica koja vodi djecu u prošlost našeg planet...

više

ŠKOLA CRTANJA/LIKOVNA RADIONICA

ŠKOLA CRTANJA/LIKOVNA RADIONICA

danas

ŠKOLA CRTANJA/LIKOVNA RADIONICA namijenjeno dječjem uzrastu 6+ Škola crtanja/Likovna radionica namijenjena je osnovnoško...

više

TIGIONICE: EKOLOŠKE RADIONICE

TIGIONICE: EKOLOŠKE RADIONICE

danas

TIGIONICE: EKOLOŠKE RADIONICEnamijenjeno dječjem uzrastu 6+ Tigionice su ekološke, edukativne radionice osmišljene kako ...

više

MAKE-UP RADIONICA by Vanesa Ćopić - PRIJAVE U TIJEKU

MAKE-UP RADIONICA by Vanesa Ćopić - PRIJAVE U TIJEKU

27.01.2020.

Prijave u tijeku. Program je namijenjen svima koji žele naučiti osnove šminkanja i tehnike savršenog make-upa. Želite li...

više