Pučko otvoreno učilište
Velika Gorica

ŠKOLA CRTANJA/LIKOVNA RADIONICA

26.10.2019. | 10:00 h
09.11.2019. | 10:00 h

ŠKOLA CRTANJA/LIKOVNA RADIONICA

namijenjeno dječjem uzrastu 6+

Škola crtanja/Likovna radionica namijenjena je osnovnoškolcima sa svrhom usvajanja temeljnog vizualnog jezika poticanjem likovnog govora likovno – tehničkim sredstvima. Koristit će se tehnike crtanja, akrila, akvarela i prostorno-plastičnog oblikovanja uz primjenu različitih materijala poput olovke, uljena, tinte, papira, žice, boje, kista i sl.

Kao ciljeve ističemo primjenu vlastitog iskustva i rješavanje postavljenih likovnih problema, osvješćivanje sposobnosti promatranja i otkrivanja oblika i pojava, razvijanje orijentacije u prostoru i oblikovno – stvaralačke sposobnosti te zapažanje opipom i vidom. Namjera je kod djeteta postići kreativne i izražajne sposobnosti.

Nove radionice ŠKOLE CRTANJA započinju u rujnu/listopadu.

Trajanje jedne radionice: 90 min
Održavanje: subotom u 10:00 
Učionica: 222, II. kat, Zagrebačka 37

Cijena po radionici: 60,00 kn

Kontakti za info i prijave: 01 6259 806, 098 316 419

 Datum i vrijeme  Trajanje  Tema
12. 10. 2019. u 10:00 h 90 min Crtanje olovkom – FRAKTALNI CRTEŽ
19. 10. 2019. u 10:00 h 90 min Crtanje – kombinacija ugljen i kreda – SVJETLOST U TAMI
26. 10. 2019. u 10:00 h 90 min Lavirani tuš - JESEN
9. 11. 2019. u 10:00 h 90 min Akvarel – ČUDNOVATI GRAD
16. 11. 2019. u 10:00 h 90 min Kombinirana tehnika – lavirani tuš i akvarel – JESENSKO ŠARENILO
23. 11. 2019. u 10:00 h 90 min Kolaž - MOJA NAJDRAŽA IGRAČKA - Ponijeti igračku
30. 11. 2019. u 10:00 h 90 min Upoznavanje s glinom i stvaranje osnovnih oblika
7. 12. 2019. u 10:00 h 90 min Oblikovanje emocije- KAKO SE DANAS OSJEĆAM?
14. 12. 2019. u 10:00 h 90 min Oblikovanje predmeta – UKRASI ZA BOR
18. 1. 2020. u 10:00 h  90 min  Oblikovanje papira – 3D PAHULJE 
25. 1. 2020. u 10:00 h 90 min Oblikovanje žice - CVIJET
1. 2. 2020. u 10:00 h 90 min Odabir tehnike i odabir djela
8. 2. 2020. u 10:00 h 90 min Slikanje po promatranju
15. 2. 2020. u 10:00 h 90 min Slikanje u prirodi – ACTION ART
22. 2. 2020. u 10:00 h 90 min Slikanje u prirodi – MOJ GRAD

 

Izdvojeno

MAKE-UP RADIONICA by Vanesa Ćopić - PRIJAVE U TIJEKU

MAKE-UP RADIONICA by Vanesa Ćopić - PRIJAVE U TIJEKU

01.11.2019.

Prijave u tijeku. Program je namijenjen svima koji žele naučiti osnove šminkanja i tehnike savršenog make-upa. Želite li...

više