Pučko otvoreno učilište
Velika Gorica

UPISI: ROBOTIKA - ARDUINO RADIONICE

UPISI: ROBOTIKA - ARDUINO RADIONICE
četvrtak 02.09.2021. - 18.09.2021.

UPISI - ROBOTIKA: ARDUINO RADIONICE 

uzrast (7 - 15 g.)

Arduino radionice organiziraju se kao početne, odnosno napredne grupe, ovisno o predznanju polaznika/ica. Ovisno o tome, radi se različita težina zadataka. Radionice sadrže osnove elektronike, automatike i robotike uz primjenu i programiranje na računalu. Uključuju programiranje microbitova i upotrebu microkontrolera.

Ovisno o uzrastu polaznika/ica koristi se i programiranje u ArduBlock ili pojednostavljenoj verziji C programa. Svaka radionica traje dva školska sata (blok sat), pri čemu se prvi sat savladavaju osnove robotike i elektronike, a drugi sat se isti zadatak programira te se pokazuje njegova primjena. 

Svi zadaci su vezani za stvari koje koristimo u svakidašnjem životu (princip rada semafora, trčeće svjetlo, igranje sa bojama i senzorima…). 

Upisi će se održavati od 15. rujna do 1. listopada, (svaki radni dan od 8:00 do 16:00 h, Odjel za obrazovanje, II. kat).

Uvodna radionica održat će se 30. rujna 2021., u 19:30 sati.
Termini radionica dogovorit će se naknadno u dogovoru s polaznicima.

Voditelj radionica: Kristina Panižić, mag. ing. graph. techn.
Trajanje jedne radionice: 90 min
Učionica: 224, II. kat, Zagrebačka 37
Ukupno trajanje ciklusa: 30 školskih sati

Cijena: 885,00 kn (plativo u 4 rate)

Info i prijave: 01 6259 806, 098 316 419, obrazovanje@pouvg.hr (svaki radni dan od 8:00 do 16:00 h, Odjel za obrazovanje, II. kat)

(obavezna uplata radionica najkasnije dan prije početka nastave)

PROGRAM RADIONICA:

Početnici

 • Upoznavanje s radom micro:bita
 • Radioveze i upravljanje micro:bitom na daljinu
 • LED diode, rasvjeta, semafori
 • Zvuk – generiranje zvuka
 • Tipkala
 • Potenciometri
 • Fotootpornici
 • Projekti
 • Senzori
 • Programiranje igara

Napredni

 • Ponavljanje
 • Potenciometri i fotootpornici
 • Senzori
 • Programiranje igara
 • Segmentna svjetla
 • Projekti


 

NASTAVNI SADRŽAJ ZA POČETNI CIKLUS
1. Rad s led diodama - blinkanje, trčeće svjetlo, semafori
2. RGB diode - igra sa bojama i semaforima
3. Segmentni ekrani – izrada elektroničke kockice za "Čovječe, ne ljuti se"
4. Tipkala i sklopke
5. Ručno upravljanje jačinom svjetlosti i boja
6. Zvuk – generiranje zvuka i električni klavir
7. Serijska komunikacija s računalom
8. Potenciometri
9. Fotootpornici
10. Projekti

 

 

NASTAVNI SADRŽAJ ZA NAPREDNI CIKLUS
1. Andrijin križ, RGB diode, fotootpornici ponavljanje
2. Sedam segmentni ekrani
3. Eeprom memorija
4. Dvosmjerna serijska komunikacija
5. Motori
6. Senzori
7. Projektni zadaci

 

Program

UPISI NA TEČAJ KLASIČNE GITARE

UPISI NA TEČAJ KLASIČNE GITARE

20.09.2021.

 Od 20. do 25. rujna 2021., 8:00 - 20:00 h, na info pultu Učilišta traju upisi na tečaj gitare.  Nakon upisa uslijedit ć...

više

UPISI NA DRAMSKI STUDIO

UPISI NA DRAMSKI STUDIO

20.09.2021.

Želiš glumiti, sudjelovati u izradi predstave i zanima te što se to događa iza kulisa?Pučko otvoreno učilište Velika Gor...

više

UPISI NA TEČAJ ELEKTRIČNE GITARE

UPISI NA TEČAJ ELEKTRIČNE GITARE

20.09.2021.

 Od 20. do 25. rujna 2021., 8:00 - 20:00 h, na info pultu Učilišta traju upisi na tečaj električne gitare.  Nakon upisa ...

više