Pučko otvoreno učilište
Velika Gorica

NATJEČAJ ZA DODJELU KNJIŽEVNE NAGRADE “ALBATROS 2020.”

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
Nakladnička djelatnost
objavljuje

NATJEČAJ ZA DODJELU KNJIŽEVNE NAGRADE “ALBATROS 2020.”

Književna nagrada “Albatros” utemeljena je s ciljem afirmacije novih djela i novih imena u hrvatskoj književnosti, a sastoji se od novčane nagrade u iznosu od 5.000,00 kn, diplome i tiskanja nagrađene knjige.

U obzir za nagradu dolaze rukopisi:

  1. roman, dramski tekst ili zbirka kratkih priča,
  2. priče ili pjesme za djecu,
  3. pjesme, priče ili roman zavičajne tematike s područja Grada Velike Gorice ili Zagrebačke županije.

Uvjeti natječaja

Pravo sudjelovanja imaju građani Republike Hrvatske i dijaspore koji pišu na hrvatskom jeziku i njegovim narječjima.
Natječaj je namijenjen mladim ili neafirmiranim piscima koji nisu članovi strukovnih književnih udruga (Društva hrvatskih književnika i sl.).
Rukopis ne smije biti objavljen, treba imati najmanje 50, a najviše 150 kartica i dostavlja se u 3 isprintana primjerka. Priložiti tekst u wordu, na cd-u.
Uz rukopis treba dostaviti životopis s podacima o autoru (adresa – prebivalište, telefon/mobitel, e-mail).
O dodjeli Nagrade odlučuje prosudbeni odbor koji imenuje organizator.

Rukopise ne vraćamo.
Rezultati Natječaja bit će objavljeni do 12. listopada 2020. godine na www.pouvg.hr.
Nagrađena knjiga izaći će iz tiska u prosincu 2020. godine.

Rukopise slati na adresu:
Pučko otvoreno učilište Velika Gorica (za Književni natječaj “Albatros”)
Zagrebačka 37, 10410 Velika Gorica.
Info: 01/ 6259-819.
Rok za predaju rukopisa je 17. lipnja 2020. godine.

Na Natječaj se primjenjuju odredbe Pravilnika o dodjeli Književne nagrade „Albatros“