Pučko otvoreno učilište
Velika Gorica

OSNOVNO 3D MODELIRANJE I KORIŠTENJE 3D PRINTERA u POUVG-u

Pučko otvoreno učilište Velika Gorica i Turska agencija za suradnju i koordinaciju – TIKA kreću u zajednički projekt stručnog usavršavanja za OSNOVNO 3D MODELIRANJE I KORIŠTENJE 3D PRINTERA u POUVG-u. Riječ je o programu koji TIKA prvi put provodi u Hrvatskoj, a kroz koji se stječu vještine potrebne za rad ponajprije u tehničkom sektoru.

Ured TIKA-e u Zagrebu djeluje od 2016. godine i jedan je od 63 ureda u svijetu. U Hrvatskoj TIKA je do sada realizirala više od 60 projekata.

Ova edukacija bit će besplatna za 15 polaznika koji će prilikom prijave dostaviti životopis, motivacijsko pismo i uvjerenje o stupnju obrazovanja, temeljem čega će se vršiti odabir. Prednost će imati studenti tehničkih fakulteta i učenici tehničkih škola te osobe koje rade u tehničkom sektoru, odnosno nezaposlene osobe tehničkog usmjerenja.

Korisnici će dobiti jedinstvenu priliku upoznati se s tehnologijama koje pomažu u rješavanju modernih tehnoloških izazova. Uz stručno vodstvo predavača iz Ankare naučit će sve potrebne vještine i upoznati se sa sofisticiranom, vrhunskom opremom koja će im omogućiti izradu 3D modela, skeniranje postojeće geometrije i ispis vlastite ideje.  Ovo je tehnologija koja će omogućiti nove poslove i znatno unaprijediti postojeće poslovne procese.

Saznaj više

INFO: 01 6259 806