Pučko otvoreno učilište
Velika Gorica

Prvi europski Projekt čiji je nositelj bilo Pučko otvoreno učilište Velika Gorica

Pučko otvoreno učilište Velika Gorica nastoji svojom ponudom programa obrazovanja ići ukorak s potrebama tržišta rada i svojim se kvalitetama uklopiti u europsku viziju Hrvatske.  EDU VG PP PLUS je prvi europski projekt čiji je nositelj bilo Učilište. Vrijedan je oko 1,2 milijuna kuna, od čega je Europski socijalni fond sufinancirao 94 % iznosa, dok je ostatak od 6 % osiguralo samo Učilište.

EDU VG PP PLUS realiziran je u razdoblju od prosinca 2015. do kraja studenog 2016. godine. Bespovratna sredstva za ovaj Projekt odobrena su u okviru Poziva „Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih - faza II“. Osnovni cilj Projekta bio je upravo osnaživanje kapaciteta ustanove u vidu edukacije osoblja i razvoju novih programa obrazovanja. Stoga su u okviru provedbenih aktivnosti Projekta stručnjaci za Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO) educirali 10 djelatnika Učilišta i 12 vanjskih suradnika za metodologiju izrade Standarda zanimanja, Standarda kvalifikacije i Kurikuluma, odnosno za izradu modula za kreiranje novog programa obrazovanja odraslih, a sve sukladno načelima HKO-a koji se temelji na ishodima učenja, a podrazumijeva reformu obrazovnog sustava prilikom koje se obrazovni sustav prilagođava sadašnjim i budućim potrebama tržišta rada. To znači da polaznik obrazovnog programa usklađenog s HKO-om stječe kompetencije kakve se traže na tržištu rada i takva osoba lakše pronalazi zaposlenje.

Dakle, prvi važan učinak koji je posljedica realizacije ovog Projekta je da su nastavnici Učilišta osposobljeni za izradu dokumenata na kojima se bazira program nekog zanimanja. Osim toga, 15 djelatnika Učilišta educirano je za provedbu procesa samovrednovanja koji uključuje sustavno praćenje, analiziranje i preispitivanje vlastite prakse s ciljem unapređivanja rada ustanove. Bit tog procesa je promicanje kontinuiranog unapređenja kvalitete. U sklopu edukacije za provedbu predmetnog procesa samovrednovana su i dva postojeća programa obrazovanja odraslih u Učilištu – program engleskog i njemačkog jezika za odrasle na razini A1.

U Projekt su bili uključeni i stručnjaci - profesori, ekonomisti i pedagozi te poduzetnici s područja društvenog poduzetništva i knjigovodstva, koji su razvili dva nova programa obrazovanja odraslih za zanimanja - Voditelj/ica društvenog poduzeća i Knjigovođa/tkinja za društvena poduzeća, kakva do sada nisu postojala na hrvatskom tržištu rada. Radi se o verificiranim programima koji su podržani e-learning sustavom. Implementacijom online tečajeva omogućen je suvremeni elektronički način učenja, koji je ujedno i vrlo ekonomičan. Budućim polaznicima omogućuje da sami biraju vrijeme kada će virtualno pohađati nastavu i izvršavati svoje nastavne obaveze. Na postavljenu platformu učenja na daljinu omogućeno je uključivanje postojećih programa obrazovanja odraslih u Učilištu.

S obzirom da je jedan od ciljeva Projekta bio i doprinos uključivanju u društvo, za novonastala zanimanja besplatno je educirano 27 osoba iz skupina u nepovoljnom položaju. To su bivši ovisnici, osobe iz postpenalnog sustava te dugotrajno nezaposlene osobe evidentirane na burzi rada. Samim tim logičan je odabir partnera u Projektu – Udruga PET PLUS iz Zagreba koja se bavi promicanjem zdravih životnih izbora među djecom i mladima.

Nova zanimanja vezana su za društveno poduzetništvo, koje se u Hrvatskoj tek razvija. Cilj je usavršavanje budućeg kadra u području društvenog poduzetništva, tim više što su sve aktualniji javni pozivi za dodjelu bespovratnih sredstava upravo za to područje. To znači da će Projekt u budućnosti doprinijeti ojačavanju kapaciteta društvenih poduzetnika, odnosno mogućnosti samozapošljavanja, a time će pozitivno utjecati na sam razvoj takve vrste poduzetništva.

Talijanski model društvenog poduzetništva najuspješniji je u Europi, stoga je projektni tim posjetio talijansku regiju Emilia Romagna. Članovi tima upoznali su se s aktivnostima, upravljanjem i financiranjem talijanskih društvenih poduzeća. Osim toga, puno su saznali o izazovima i percepciji tamošnjeg društvenog poduzetništva. Ovo studijsko putovanje doprinijelo je ojačavanju kompetencija članova projektnog tima te je omogućilo lakše razumijevanje ishoda učenja potrebnih u stvarnim uvjetima društvenih poduzeća.

 Osim toga, projektni tim je u Splitu sudjelovao na okruglom stolu „Izazovi društvenog poduzetništva“ u okviru kojeg je predstavljen projekt EDU VG PP PLUS. Okrugli stol organizirao je Studentski poduzetnički inkubator Ekonomskog fakulteta u Splitu i Udruga za promicanje poduzetništva i cjeloživotnog obrazovanja 3PSplit. Posjećena je i splitska društvena Zadruga i Udruga ANST1700, koju su osnovali  bivši ovisnici.

 

ZAKLJUČAK

Kroz realizaciju europskog projekta EDU VG PP PLUS Učilište je:

  • ojačalo je svoj kapacitet kroz osposobljavanje svojih djelatnika za metodologiju izrade modula novih programa obrazovanja odraslih te za provedbu procesa samovrednovanja,
  • povećalo je svoju ponudu za dva nova obrazovna programa odraslih - Voditelj/ica društvenog poduzeća i Knjigovođa/tkinja za društvena poduzeća,
  • uvođenjem e-learning sustava za nova zanimanja postalo je dostupno svim polaznicima koji žele pratiti nastavu neovisno o mjestu stanovanja.

Postignuti učinci samo naizgled su korisni samo za Učilište. Uvažavajući potrebe za cjeloživotnim obrazovanjem, e-learning se profilirao kao izvrstan način za nastavak obrazovanja osoba koje uz rad i druge životne obaveze žele steći određenu kvalifikaciju. Koristeći online pristup polaznici štede vrijeme i novac što znači da su uvođenjem virtualnog načina učenja profitirali i sami korisnici. Dokaz je to da ova ustanova ide u korak s vremenom i prati suvremene tekovine tehnologije.

Osobe educirane za nova zanimanja bit će konkurentnije na tržištu rada, ojačat će kapacitet postojećih društvenih poduzetnika, ali i potencijalnih u vidu samozapošljavanja. To znači da su rezultati ovog Projekta održivi i korisni za lokalnu i širu zajednicu.

Postignutim rezultatima Projekta Učilište je pokazalo da prati potrebe današnjice, uzimajući pri tome u obzir gospodarski faktor i dostignuća digitalizacije. Kroz ulogu nositelja EU projekta Učilište je okrenulo novu stranicu u načinu rada i određivanju prioriteta te se uhvatilo u koštac sa suvremenim načinom postizanja kvalitete i održivosti. Svoju budućnost i postojanost, ponajprije u području obrazovanja, nastojat će graditi upravo na ovakvim i sličnim projektima koji donose korist svim sudionicima, ali i cijeloj zajednici.