Pučko otvoreno učilište
Velika Gorica

IZJAVA O DIGITALNOJ PRISTUPAČNOSTI

Kao tijelo javnog sektora, Pučko otvoreno učilište je obvezno osigurati pristupačnost svoje Internet stranice u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 17/19), kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na službenu Internet stranicu Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica na adresi www.pouvg.hr.

 

STATUS USKLAĐENOSTI

Internet stranica www.pouvg.hr.  je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora te Smjernicama CARNET-a za osiguravanje digitalne pristupačnosti. Ispunjen je dio zahtjeva europske norme EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

 

NEPRISTUPAČNI SADRŽAJ

Neusklađenost sa Zakonom o pristupačnosti, prema četiri opća zahtjeva za osiguranje pristupačnosti – mogućnost opažanja, operabilnost, razumljivost i stabilnost – očituju se u sljedećim dijelovima sadržaja:

 

Razumljivost
Dio slika, grafova, dijagrama i poveznica ne sadrži <alt> atribute koji ukratko opisuju sadržaj.

Dio postavljenih video zapisa je autorsko djelo trećih strana te iz tog razloga nisu dostupni podnaslovi na hrvatskom jeziku. 

Dio datoteka nije dostupan u formatu u kojem ih može pročitati čitač ekrana

 

Stabilnost
Sadržaj stranice čitačima ekrana uvijek izgleda isto, osim u pregledniku Internet Explorer, kod koje se sadržaj ne prikazuje uvijek na isti način.

 

PRIPREMA OVE IZJAVE O PRISTUPAČNOSTI

Ova je izjava sastavljena 20. lipnja 2022. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je provelo Pučko otvoreno učilište temeljem upitnika za samoprocjenu.

Ova će izjava biti javno objavljena na interne stranici www.pouvg.hr.

 

Pučko otvoreno učilište Velika Gorica će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

 

POVRATNE INFORMACIJE I PODACI ZA KONTAKT

Sve upite vezane uz pristupačnost Internet stranice Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica korisnici mogu uputiti:

  • e-poštom: marketing@pouvg.hr
  • poštom: Pučko otvoreno učilište Velika Gorica, Zagrebačka 37, 10 410 Velika Gorica

Pučko otvoreno učilište Velika Gorica je dužno na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

 

INSPEKCIJSKI NADZOR

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih Internet stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +38514609041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.