Pučko otvoreno učilište
Velika Gorica

PRAVILA PRIVATNOSTI POUVG

Na temelju članka 24. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, na prijedlog ravnateljice, Upravno vijeće na 6. sjednici održanoj dana 20. lipnja 2022. godine donosi slijedeća

 

PRAVILA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA VELIKA GORICA

(PRAVILA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI NA INTERNETSKIM STRANICAMA)

 

 1. UVOD

 

U Republici Hrvatskoj, kao i u ostalim pravnim sustavima država članica Europske unije, od 25. svibnja 2018. godine izravno se primjenjuje Uredba (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu: Opća uredba).

Općom uredbom osigurava se ujednačeno i jednoobrazno postupanje u području zaštite osobnih podataka i njihove obrade na području cijele Europske unije, kao i prilikom prijenosa osobnih podataka u treće zemlje.

Pučko otvoreno učilište Velika Gorica (u daljnjem tekstu: POUVG) predano je zaštiti privatnosti te zaštiti osobnih podataka koji se obrađuju temeljem Opće uredbe i njezinih načela, koja su:

 • Zakonitost, poštenost i transparentnost

Vaše osobne podatke moramo obrađivati zakonito, pošteno i transparentno u odnosu na Vas kao ispitanika, na način da Vas upoznamo sa svrhom i pravnom osnovom obrade, primateljima kojima ćemo Vaše osobne podatke otkriti i rokovima njihove pohrane.

 • Ograničavanje svrhe

Vaši osobni podaci moraju biti prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe te se ne smiju dalje obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama. Također, moraju biti primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe zbog koje se obrađuju.

 • Točnost

Vaši osobni podaci moraju biti točni i potpuni. POUVG kao voditelj obrade treba poduzeti mjere da se netočni osobni podaci isprave, uzimajući u obzir svrhu obrade.

 • Ograničenje pohrane

Osobni podaci čuvaju se u obliku koji omogućuje Vašu identifikaciju samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju. Osobni podaci mogu se pohraniti na dulja razdoblja ako će se osobni podaci obrađivati isključivo radi arhiviranja u javnom interesu, radi znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe.

 • Cjelovitost i povjerljivost

Osobni podaci trebaju se obrađivati na način koji osigurava sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka i uništenja, primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera.

 • Pouzdanost

POUVG kao voditelj obrade odgovoran je za obradu osobnih podataka u skladu s navedenim načelima te ih mora biti u mogućnosti dokazati.

 

 1. VODITELJ OBRADE

 

Voditelj obrade:         Pučko otvoreno učilište Velika Gorica

Adresa:                       Zagrebačka 37, Velika Gorica

Tel.:                             +385 1 6259 800

Fax:                             +385 6259 888

E-mail:                        info@pouvg.hr

Detaljnije informacije o nama i o tome kako nas sve možete kontaktirati nalaze se na ovoj poveznici: http://www.pouvg.hr/kontakt/

e-pošta službenika za zaštitu podataka: zastita.podataka@pouvg.hr

 

 1. PRIKUPLJANJE I KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

 

Pravni temelj

POUVG obrađuje osobne podatke temeljem:

- pravne osnove za obradu podataka (zakonski/podzakonski propis, akt);

- ukoliko je ispitanik dao dobrovoljnu, posebnu i nedvosmislenu privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha ako je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane;

- ukoliko je obrada nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe;

- ukoliko je obrada nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora;

- ukoliko je obrada nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade.

Privola

Privola ispitanika znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojom on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose u jednu ili više posebnih svrha. Privola se može dati pisanim putem ili na drugi odgovarajući način.

Ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njenog povlačenja.

U POUVG institut privole koristi se iznimno.

Svrha prikupljanja osobnih podatka

POUVG prikuplja i obrađuje osobne podatke ispitanika u svrhu izvršavanja poslova iz svog djelokruga i pružanja usluga iz poslovne djelatnosti POUVG-a.

Ujedno, prikupljamo Vaše podatke kako bismo Vam omogućili bolje korisničko iskustvo prilikom

 • posjete našim internetskim stranicama (službenim stranicama, Facebooku);
 • ispunjavanja „online prijave u programe obrazovanja;
 • registracije u internet trgovini POUVG-a;
 • pristupanja online Gorica.hr programu vjernosti;

 

Vrste osobnih podataka koje prikupljamo

Ukoliko samo pregledavate naše internet stranice tada prikupljamo podatke o IP adresi putem koje pristupate našoj Internet stranici, te datum i vrijeme pristupa Internet stranici.

Osobni podaci koje prikupljamo u korištenja naših usluga su podaci poput imena i prezimena, adrese stanovanja, e-mail adrese, OIB-a, datuma i mjestu rođenja, spola, dobi, telefonskog broja i broja faksa te fotografije. U slučaju online upisa u programe obrazovanja možemo prikupljati i ime i prezime roditelja i školu i razred koje polaznik pohađa.

Ako ste mlađi od 16 godina, uvijek ćete morati dobiti dopuštenje roditelja/staratelja prije kontaktiranja i interakcije s nama.

Možda ćemo morati provjeriti pristaju li vaši roditelji/skrbnici da koristite naše Usluge. Kao dio te provjere, od vas možemo zatražiti kontaktne podatke roditelja/staratelja (npr. adresu e-pošte ili telefonski broj) kako bismo ih mogli kontaktirati i dobiti njihov pristanak. Sudjelovanjem na nekom javnom događaju ili korištenjem naših usluga, kao što su tečajevi,  koncerti, posjete kinu, predavanjima ili radionicama, kao i sudjelovanjem na manifestacijama u našoj organizaciji ili objavljenim nagradnim igrama, možemo prikupljati Vaše osobne podatke te Vas fotografirati ili izvršiti video snimanje.

Kada koristite naše usluge na internetskoj mreži, možete dobrovoljno možete dati i ostale podatke koji su povezani s vama i vašim upitima ili komentarima te vašim interesima i preferencijama koje s nama podijelite.

Potičemo vas da navodite samo osobne podatke koji su dovoljni kako bi vam pružili odgovarajuće odgovore na vaše upite i komentare.

Kako možemo dati na korištenje osobne podatke

Osobni podaci mogu biti podijeljeni od strane POUVG-a kad nas na to obvezuju relevantni propisi, u opsegu koji je potreban za ostvarenje utvrđene svrhe, isključivo s državnim tijelima na njihov zahtjev ili s nama povezanim društvima i poslovnim partnerima radi udovoljavanja vašim zahtjevima odnosno pružanju naših usluga. Bit ćete kontaktirani u marketinške svrhe samo ukoliko ste na to izričito pristali. POUVG se obvezuje čuvati vaše osobne podatke strogo povjerljivima te je isključen bilo kakav oblik priopćavanja ili ustupanja podataka trećim osobama osim gore navedenim.

 

Linkovi

Internet stranice mogu sadržavati linkove na stranice održavane od strane trećih osoba, čije se informacije i pravila privatnosti razlikuju od naših. Nismo odgovorni za informacije ili pravila privatnosti koja se primjenjuju od strane tih trećih osoba.

 

Uporaba programskih priključaka na društvene mreže

Programski priključci (eng. „plug-in”) za različite društvene mreže mogu biti ugrađeni u naše internetske stranice. Povezane usluge pružaju određena društva („pružatelji”). Ti pružatelji uključuju:

– Mrežu Google kojom upravlja tvrtka Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Za pregled programskih priključaka na Google i njihov izgled posjetite sljedeću adresu: https://www.google.com/about/products/

– Mrežu Facebook kojom upravlja tvrtka Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SAD („Facebook”). Za pregled programskih priključaka na Facebook i njihov izgled posjetite sljedeću adresu: https://developers.facebook.com/docs/plugins

 

 1. KORIŠTENJE KOLAČIĆA („COOKIES“) i GOOGLE ANALITIKA

 

Možemo koristiti cookies ili slične tehnologije koje prikupljaju određene informacije o upotrebi Internet stranica kad pristupite, gledate i koristite Internet stranice. Cookie je datoteka smještena u računalu ili mobilnom uređaju, a koja nam pomaže bolje razumjeti ponašanje korisnika, pokazuju nam koje su dijelove naše Internet stranice ljudi posjetili, te omogućavaju i mjere učinkovitost oglasa i Internet pretraživanja. Podatke prikupljene putem "kolačića" i ostalih tehnologija tretiramo kao neosobne podatke. Cookies možete isključiti u svojim pretraživačkim postavkama (npr., pod značajkom "preferencije" ili "internet opcije" vašeg pretraživača). Međutim, uzmite u obzir mogućnost da neke značajke Internet stranica neće normalno funkcionirati ako isključite uporabu cookies.

Naša web stranica koristi Google Analytics za prikupljanje anonimnih podataka o posjetiteljima naših web stranica, kako bismo doznali koliko često posjećuju naše web stranice, koje stranice posjećuju, u koje vrijeme ih posjećuju, koliko dugo ostaju i iz koje zemlje dolaze. Mogu se prikupljati i podaci o dobi i spolu posjetitelja. Za navedeno nam dajete privolu prilikom posjete našoj web stranici klikom na gumb „Prihvaćam“.

Ako ne želite da Google Analytics prikuplja informacije o Vašim preferencijama, pretraživanjima i ponašanju na mreži možete instalirati Googleov dodatak za svoj preglednik koji će to spriječiti. Dodatak možete preuzeti ovdje: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

 1. KOJA SU PRAVA ISPITANIKA

 

 • Pravo na pristup osobnim podacima

(ispitanik može zatražiti detaljne informacije o osobnim podacima koje pbrađujemo, osobito o svrsi njihove obrade, o vrsti/kategorijama osobnih podataka uključujući i uvid u svoje osobne podatke, u podatke o primateljima ili kategorijama primatelja te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni. Pristup osobnim podacima može biti ograničen samo u slučajevima propisanim pravom Europske unije ili našim nacionalnim zakonodavstvom odnosno kada se takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda drugih.)

 • Pravo na ispravak

(ispitanik ima pravo zatražiti ispravljanje ili dopunjavanje osobnih podataka ako Vaši podaci nisu točni, potpuni i ažurni.)

 

 • Pravo na brisanje

(ispitanik ima pravo tražiti brisanje osobnih podataka koji se obrađuju nakon proteka rokova obrade)

 • Pravo na ograničenje obrade

(ispitanik ima pravo ishoditi ograničenje obrade osobnih podataka ukoliko osporava njihovu točnost, ukoliko je obrada nezakonita, a protivi se njihovom brisanju, ukoliko voditelj obrade više ne treba osobne podatke ali ste ih tražii radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, ukoliko je uložen prigovor na obradu osobnih podataka.)

 • Pravo na povlačenje privole

(ispitanik može povući privolu kako je navedeno pod 3.2. ovih Pravila.)

 • Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu

(ukoliko ispitanik smatra da osobne podatke obrađujemo protivno Općoj uredbi, ima pravo podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka koja je u Republici Hrvatskoj nadzorno tijelo za provedbu Opće uredbe).

Kako biste ostvarili svoja prava koja su propisana Općom uredbom možete nam se obratiti na jedan od sljedećih načina:

lspitanici ostvaruju svoja prava podnošenjem odgovarajućeg zahtjeva službeniku za zaštitu podataka.

Predlošci zahtjeva, zajedno sa svim relevantnim informacijama, objavljeni su na službenoj internetskoj stranici POUVG-a te se mogu dostaviti pisanim putem na adresu: Pučko otvoreno učilište Velika Gorica, Zagrebačka 37, 10 410 Velika Gorica ili putem adrese e-pošte: zastita.podataka@pouvg.hr.

POUVG ispitaniku na zahtjev pruža informacije o poduzetim radnjama bez nepotrebnog odgađanja i u svakom slučaju u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva.

 

 1. SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA

 

POUVG poduzima odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala zaštita osobnih podataka. Mjere obuhvaćaju kontrolu pristupa svim podacima i dokumentima, praćenje pristupa i aktivnosti u informacijskom sustavu te softverskih rješenja za osiguravanje sigurnosti informatičke opreme i podataka. Našim radnicima dopušten je pristup Vašim osobnim podacima isključivo u poslovne svrhe, radi obavljanja radnih zadataka te su svi radnici upoznati s tim da Vaše osobne podatke ne smiju neovlašteno koristiti. Ravnatelj i svi naši radnici dužni su kao poslovnu tajnu odnosno kao drugu odgovarajuću vrstu tajne, sukladno propisu kojim se uređuje tajnost podataka, čuvati sve osobne i druge povjerljive podatke koje saznaju u obavljanju svojih dužnosti.

Ovom izjavom obvezujemo se da ćemo sukladno Uredbi EU 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka  (Uredba) čuvati povjerljivost svih osobnih podataka kojima imamo pravo i ovlast pristupa, te da ćemo iste osobne podatke koristiti isključivo u točno određenu (propisanu) svrhu.

 

 1. EVIDENCIJA AKTIVNOSTI OBRADE

 

POUVG vodi Evidenciju aktivnosti obrade osobnih podataka.

Evidencija aktivnosti obrade osobnih podataka generirana je od podataka dostavljenih od strane svih odjela i stručnih služni POUVG-a koji su odgovorni za ažurnost i točnost istih.

Evidencija aktivnosti obrade osobnih podataka sadrži minimalno slijedeće informacije:

- kontakt podatke voditelja obrade;

-.svrhe obrade;

- opis kategorija ispitanika i kategorija osobnih podataka;

- kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni,

uključujući primatelje u trećim zemljama ili međunarodne organizacije;

- ako je primjenjivo, prijenose osobnih podataka u treću zemlju ili međunarodnu

organizaciju, uključujući identificiranje te treće zemlje ili međunarodne

organizacije;

- ako je moguće, predviđene rokove za brisanje različitih kategorija podataka;

- ako je moguće, opis tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera.

 

 1. VREMENSKO RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

 

Osobne podatke obrađujemo dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka. Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, osobne  podatke više ne koristimo te isti ostaju u našem sustavu pohrane i čuvamo ih koliko nas obvezuju zakonski propisi o čuvanju arhivskog gradiva.

 

 1. PROMJENE PRAVILA

 

Kako bi naša pravila o zaštiti osobnih podataka i zaštiti privatnosti bila točna i ažurna, redovito ju ažuriramo te zadržavamo pravo promjene njezinog sadržaja kada smatramo da je to nužno. O svim njezinim izmjenama i dopunama ispitanici će biti pravovremeno informirani putem naše internetske stranice u skladu s načelom transparentnosti.

Klasa: 003-05/22-01/02

Urbroj: 238-31-87-07-22-1

Predsjednica Upravnog vijeća

Zlatica Krznarić