Pučko otvoreno učilište
Velika Gorica

IZOBRAZBA IZ ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA

Zakon o održivoj uporabi pesticida stupio je na snagu 2014. godine. Prema istome svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja, distributeri i savjetnici moraju imati primjerenu naobrazbu.


Cilj izobrazbe je:

 • daljnje smanjenje rizika od uporabe sredstava za zaštitu bilja za zdravlje ljudi, životinja i okoliša na temelju prepoznatog rizik,
 • uspostava sustava izobrazbe o sigurnoj uporabi pesticida za profesionalne korisnike pesticida, distributere i savjetnike,
 • poboljšanje razine znanja i kompetencija profesionalnih korisnika pesticida o sigurnoj uporabi sredstava za zaštitu bilja,
 • primjena načela dobre poljoprivredne prakse i temeljnih načela integrirane zaštite bilja u cjelokupnoj proizvodnji bilja.

 

Program se provodi kroz tri osnovna modula:

1. MODUL ZA PROFESIONALNE KORISNIKE (osnovni i dopunski)
a) Profesionalni korisnik kao odgovorna osoba
b) Profesionalni korisnik – zaposlenik za poslove uporabe sredstava za zaštitu bilja koji su namijenjeni za profesionalnu primjenu


U profesionalne korisnike se ubrajaju:
OPG i drugi poljoprivrednici (potkategorije: ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo i ukrasno bilje),
TVRTKE koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom,((d.d., d.o.o., zadruge) (potkategorije: ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo i ukrasno bilje)),
PRAVNE I FIZIČKE osobe koje održavaju javne površine (parkovi, okućnice, sportski tereni, ceste, pruge i druge javne površine) potkategorije: komunalne tvrtke i druge pravne i fizičke osobe)
PROFESIONALNI KORISNICI za profesionalnu primjenu potkategorija DDD mjere.

2. MODUL ZA SAVJETNIKE (osnovni i dopunski)
a) Poslovi za savjetnika
b) Poslovi za savjetnika – prodavača


U savjetnike se ubrajaju:
savjetnici u tvrtkama, javni i privatni savjetnici, savjetnici u prodaji (potkategorije: javni i privatni savjetnici, tehnolozi u proizvodnji i savjetnici u prodaji).


3. MODUL ZA DISTRIBUTERE
a) Distributer kao odgovorna osoba
b) Distributer – zaposlenik/radnik

U distributere se ubrajaju:
uvoznici, dobavljači, trgovci na veliko i malo, prodavači (potkategorije: uvoznici i dobavljači, vlasnici rješenja o registraciji i zastupnici, trgovci na veliko i malo, prodavači, prodavači i djelatnici u nabavi)

TRAJANJE PROGRAMA

 • 15 sati

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 • Razumjeti prednosti i nedostatke načina uporabe pesticida u suvremenoj poljoprivrednoj proizvodnji
 • Razumjeti načela dobre poljoprivredne prakse
 • Upoznati zakonske propise koji reguliraju registraciju, stavljanje na tržište, distribuciju, skladištenje i uporabu pesticida
 • Prepoznati rizike koji mogu biti posljedica uporabe pesticida i upravljati istima
 • Provoditi mjere kojima se smanjuje štetan utjecaj pesticida na zdravlje ljudi i okoliš
 • Odabrati adekvatna sredstva za zaštitu bilja imajući u vidu moguće nuspojave na zdravlje ljudi, drugih organizama i okoliš
 • Reagirati na adekvatan način u slučaju moguće nesreće ili trovanja uslijed uporabe pesticida

 

ZAVRŠNA PROVJERA STEČENIH ZNANJA I VJEŠTINA

Ispit se polaže u pisanom obliku. Uspješno položi onaj polaznik koji ostvari 60 % bodova. Ukoliko polaznik bez opravdanog razloga ne pristupi ispitu, smatra se da isti nije položio.

 

INFO I PRIJAVE:
tel. 01 6259 806
mob. 098 316 419
e-mail: obrazovanje@pouvg.hr