Pučko otvoreno učilište
Velika Gorica

PROGRAM USAVRŠAVANJA ZA OSNOVNO 3D MODELIRANJE (SOLIDWORKS) I KORIŠTENJE 3D PRINTERA

Ono što se nekad činilo znanstvenom fantastikom danas postaje stvarnost. Većina vodećih industrija svjesna je potencijala 3D tehnologija, a kućni 3D printeri sve su dostupniji. Ispisivanje predmeta od plastike, metala i drugih materijala postalo je realnost, a 3D modeliranje nova je tehnologija sadašnjosti i budućnosti.

Ako želite implementirati tehnologiju 3D printa u vaš obrt ili tvrtku, biti ispred konkurencije, ići u korak s vremenom te steći nova znanja o tehnološkom napretku, prijavite se na besplatan program za OSNOVNO 3D MODELIRANJE I KORIŠTENJE 3D PRINTERA koji POUVG organizira u suradnji s Turskom agencijom za suradnju i koordinaciju (TIKA).

UVJETI UPISA
• Najmanje 16 godina starosti
• Učenici/studenti tehničkih škola/studija (imaju prednost)
• Stručnjaci koji su radili ili rade u tehničkim i srodnim djelatnostima (imaju prednost)
• Nezaposlene osobe sa završenim tehničkim usmjerenjima

TRAJANJE PROGRAMA
• 100 sati

Polaznici će se educirati u prostorijama POUVG-a. Edukacija će se održavati u vrhunski opremljenoj informatičko – tehničkoj učionici na najnovijim računalima doniranim od TIKA-e te 3D printeru. Svaki polaznik radit će na računalu, a pri završetku programa bit će kvalificirani za 3D modeliranje na računalu i korištenje 3D printera.
Program će se odvijati uz stručno vodstvo predavača iz Ankare. Polaznici koji uspješno završe edukaciju, dobivaju potvrdu o postignutom uspjehu.

KOMPENTENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

• Stjecanje znanja o osnovama 3D modeliranja na računalu
• Stjecanje vještine korištenja 3D printera
• Upoznavanje s tehnologijama koje pomažu u rješavanju modernih tehnoloških izazova
• Savladavanje potrebnih vještina i upoznavanje sa sofisticiranom, vrhunskom opremom koja omogućava izradu 3D modela
• Savladavanja skeniranja postojeće geometrije i ispis vlastite ideje
• Upoznavanje 3D modeliranja i 3D printa koji olakšavaju svakodnevnicu i unaprjeđuju poslovanje

PRIJAVE POLAZNIKA

Kandidati moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:
• Životopis (Europass format – nije obavezan za učenike)
• Svjedodžbu o zadnjem završenom stupnju obrazovanja
• Motivacijsko pismo

Na osnovu dostavljene dokumentacije i procjene zainteresiranosti kandidata vršit će se odabir polaznika. Svaki će polaznik potpisati ugovor o obveznom prisustvovanju nastavi, najmanje 85 sati. Broj polaznika ograničen – 15.

Info: 01 6259 806

 

 

OSNOVNO 3D MODELIRANJE I KORIŠTENJE 3D PRINTERA

Modul I 
OSNOVNO 3D MODELIRANJE

1. Osnovne značajke prezentacije softvera i sučelja

2. Naredbe za 2D crtanje (2D skica)

- Osnovne naredbe za crtanje (linija, pravokutnik, krug, poligon, elipsa, krivulja, utor, tekst)
- Naredbe za uređivanje crteža (Trim, Extend, Mirror, Offset, Sketch Pattern, Convert, Edit, Sketch)
- Odnosi dimenzija i crtanja

3. Modeliranje dijelova (Part Modeling)

- Naredbe za osnovne elemente (Extrude Bass, Extrude Cut, Revolved Bass, Revolved Cut, Rib, Swept, Lofted)
- Naredbe za uređivanje osnovnih elemenata (Chamfer, Filled, Pattern, Mirror, Draft, Shell, Edit Feature)

4. Stvaranje ravnina i osi

5. Krivulje (Spiral, Hellis)

6. Spremanje u različitom formatu (STL, STEP i dr.)

7. Stvaranje realističnih slika

- Dodjeljivanje materijala modelu
- Uređivanje scena
- Dobivanje realističnog izgleda (Photoview 360)

8. Modeliranje, montaža i animacije (Assembly Modeling)

- Dodavanje, usklađivanje i uređivanje komponenata
- Dodavanje novih zapisa
- Prikaz rastavljenog sklopa
- Povezivanje dijelova na sklopove (uz pomoć Toolbox)
- Rad s podsklopovima
- Kreiranje animacije

9. Tehnički crtež (Drawing)

- Standardni odabir i regulacija papira
- Pogled na komponente i sklop
- Seciranje i dimenzioniranje
- Spremanje u različitom formatu

Modul II
UPOTREBA 3D PRINTERA

1. Definicija, vrste i značajke 3D printera

2. Generiranje G kodova u 3D printerima pomoću softvera za rezanje (Cura, 3D Simplify, itd.)

3. Postavke 3D FDM printera i priprema printera za ispis

4. Izlazne postavke i uzorci ispisa FDM 3D printera